Ekspreskurss | Autoskola "Forwards"

Ekspreskurss

Apmācība paredz mazāku nodarbību skaitu un īsākus termiņus. Ekspreskurss ir izdevīgs piedāvājums tiem, kuri nevar pierakstīties pie sava instruktora, kuriem jau ir tiesības un ir nepieciešams iegūt jaunu kategoriju. Tāpat kā pilnvērtīga programma, arī paātrinātā programma ietver teorētiskas un praktiskas nodarbības. Ja students jau ir apguvis braukšanas pamatus, galvenos manevrus, uzsvars tiek likts uz to prasmju pilnveidošanu, kas nepieciešamas, jaunas kategorijas iegūšanai.