Autoskolas teorijas eksāmens [2022] | Autoskola Forwards

Autoskolas teorijas eksāmens

Autoskolā Forwards teorētiskās apmācības programma r sadalīta 11 moduļos un katrs no tiem ilgst 5 mācību stundas (katra 45 min.) Autoskolas teorijas eksāmens var tikt kārtots tiklīdz ir nokārtotas visas saistības pret autoskolu - apgūti visi moduļi, veikti visi maksājumi, izieti pirmās palīdzības kursi un saņemta medicīniskā izziņa.

Kā notiek autoskolas teorijas eksāmena kārtošana?

  • Reģistrējies eksāmena kārtošanai internetā, rakstot uz info@forwards.lv vai rezervējot laiku pa telefonu. (Eksāmena kārtošana pirmajā reizē ir bez maksas. Maksa par atkārtotu pārbaudījumu ir 10 EUR.).
  • Pirms eksāmena kārtošanas, klātienē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments: pase vai ID karte.
  • Eksāmens notiek autoskolas birojā Rīgā. Tā laikā kursantam ir jāatbild uz 30 jautājumiem, ir pieļaujama 1 kļūda. (Ja kļūdīsies biežāk, autoskolas teorijas pārbaudījums būs jākārto vēlreiz.)
  • Pēc teorijas eksāmena nokārtošanas kursants turpina braukšanas nodarbības kopā ar instruktoru. Kārtot autoskolas braukšanas eksāmenu var tiklīdz pašam un instruktoram ir pārliecība par kursanta spējām. Minimālais braukšanas nodarbību skaits ir 20, kur katra ilgst 45 minūtes.
  • Autoskola Forwards ievada informāciju par teorētiskā eksāmena nokārtošanu CSDD datu bāzē ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā. Tiklīdz tas ir izdarīts, kursants drīkst doties uz CSDD kārtot teorijas eksāmenu atbilstošā transportlīdzekļa kategorijā (A, A1, A2, AM, B).

Svarīgi: Eksāmena kārtošana noris autoskolas telpās, Kr. Valdemāra 14, 5. kab. Rīgā. Kursantam ir pienākums paziņot par teorijas eksāmena atcelšanu ne vēlāk kā 24 h pirms eksāmena. Cienīsim viens otra laiku.

Kā sagatavoties autoskolas teorijas eksāmenam?

Pamatu pamats, lai nokārtotu skolas teorijas eksāmenu un vēlāk arī CSDD teorijas eksāmenu jau ar pirmo reizi ir pašu darbs. Pieredze liecina, ka sekmīgi nokārtot pārbaudījumu palīdz trīs darbības:

  • Aktīva līdzdalība teorijas nodarbībās, t.sk. neskaidro jautājumu izrunāšana ar pasniedzēju.
  • Regulāra CSDD online testa uzdevumu pildīšana, sk. šeit - https://csnt2.csdd.lv/
  • Ceļu satiksmes tematisko noteikumu grāmatas uzdevumu pildīšana. (Autoskolas grāmatas ir iespējams iegādāties grāmatnīcās vai interneta veikalos.)

Ņemiet vērā: teorijas eksāmens ir jākārto elektroniski gan autoskolā, gan CSDD. Šī iemesla dēļ ir vērts vismaz pāris dienas patrenēties pildīt uzdevumus CSDD mājaslapā. Tas ļaus pierast pie testa kārtošanas tiešsaistē un nodrošinās labākas sekmes gala pārbaudījumos.