Cik ilgi derīgs autoskolas eksāmens? | Autoskola "Forwards"

Cik ilgi derīgs autoskolas eksāmens?

Iestāšanās autoskolā, teorijas apguve, braukšana ar instruktoru un visbeidzot eksāmenu kārtošana ir garš, taču interesants process. Tā laikā kursanti iemācās ceļu satiksmes noteikumus, apgūst pirmās palīdzības sniegšanu un praktizē braukšanu kopā ar instruktoru. Kad zināšanas apgūtas pienācīgā līmenī ir laiks kārtot eksāmenus - vispirms skolas, pēc tam Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD).

Nepieciešamība kārtot eksāmenu atiecas uz visu transportlīdzekļu kategoriju kursu apmeklētājiem, t.sk. vispopulārākajās - A un B kategorijā.

Cik ilgi ir derīgs autoskolas teorijas eksāmens?

Autoskolas teorijas eksāmena derīguma termiņš parasti ir norādīts līgumā. Autoskolas mēdz uzstāt, lai kursanti nokārto eksāmenu dažu mēnešu laikā no skolas eksāmena kārtošanas. Šāda pieeja nodrošina, ka kursanti neaizmirst teorētiskās zināšanas un nezaudē praktiskās braukšanas iemaņas.

Līgumā var tikt paredzēts, ka kursanti, kas nenokārto eksāmenu noteiktajā periodā maksā autoskolai soda naudu. Soda naudas griesti nav noteikti likumos, bet tai ir jābūt samērīgai.

Cik ilgi ir derīgs autoskolas braukšanas eksāmens?

Autoskolas braukšanas eksāmena derīgum termiņš ir atspoguļots līgumā. Ja termiņš nav norādīts, tad varat pieņemt, ka jūsu rīcībai ir jābūt saskaņā ar MK noteikumiem (skat. zemāk).

Praksē autoskolas mēdz līgumā norādīt, ka kursantiem, kas nenokārto braukšanas eksāmenu ar pirmo reizi ir obligāti jāapmeklē vēl vismaz 1 vai 3 braukšanas nodarbības pie instruktora. Šādas prasības mērķis ir nodrošināt, lai kursants būtu maksimāli sagatavots eksāmena kārtošanai CSDD.

Kādēļ autoskolas rīko savus eksāmenus?

Prasības pēc autoskolas eksāmeniem ir noteiktas 2010. gada 13. aprīļa Ministru Kabineta (MK) noteikumos Nr. 358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām", kas regulē autoskolu darbību.

"pēc teorētiskās programmas apguves vai braukšanas apmācības beigšanas persona klātienē nokārtojusi attiecīgo autoskolas eksāmenu, autoskola, ievadot informāciju reģistrā, atļauj personai kārtot attiecīgo transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu. Autoskola, pasniedzējs un instruktors ir atbildīgi par reģistrā ievietotās informācijas atbilstību patiesībai." (Avots: MK noteikumu 45. p.)

Papildus iemesli rīkot autoskolas eksāmenus:

  • Mācību iestādes, kuru audzēkņi pārlieku bieži izkrīt eksāmenos var zaudēt akreditāciju.
  • CSDD veido autoskolu reitingu, kurā ir redzams kursantu sekmības procents -  CSDD teorijas un braukšanas eksāmenos. Daļa topošo audzēkņu pirms izvēlas autoskolu arī pārbauda to reitingu un šādas darbības var ietekmēt autoskolu iespējas piesaistīt kursantus savai mācību iestādei.

Kur ir noteikts, cik ilgi ir derīgi autoskolas eksāmeni?

Jau pieminētie MK noteikumi nosaka, ka transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus CSDD kursants drīkst kārtot 3 gadus no reģistrēšanās dienas autoskolā

Ja līgumā nav norādīts citādi, tad autoskolas eksāmenu kārtošanas laiks nav būtisks. Daudz svarīgāk ir, lai jūs nokārtotu eksāmenu ne vēlāk kā trīs gadus no reģistrācijas mācību iestādē.

Kas notiek, ja nepaspēju nokārtot eksāmenus CSDD noteiktajā laikā?

MK noteikumi (p. 48) paredz, ka kursantiem, kas 3 gadu laikā nav nokārtojuši CSDD eksāmenus ir atkārtoti jāreģistrējas autoskolā un jāiziet viss apmācības process no jauna.

Mūsu autoskolā kursanti negaida 3 gadus, līdz eksāmenu kārtošanai un tiek pie savas autovadītāja apliecības daudz ātrāk.